Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Posts Tagged ‘Varstvo pri delu’

Usposabljanja za varstvo pri delu

Kot delodajalec more najmanj na vsako drugo leto organizirati usposabljanje za varno delo in za požarno varnost. To lahko izvedete tako, da kontaktirajte naše podjetje, ki vam pripravilo vse potrebno za strokovno usposabljanje vaših zaposlenih.

Ponujamo več različnih usposabljanj in seminarjev, ki trajajo različno dolgo –  od nekaj ur, do nekaj dni. Usposabljanja se na koncu končajo s pisnim in praktičnim preverjanjem znanja vsakega zaposlenega. Če delavci uspešno opravijo preverjanje znanja, dobite tudi potrdilo, da ste usposobljeni za varno delo v obsegu nalog, ki jih delavci izvajajo. Podjetje Projekt varnost d.o.o. tudi skrbi, da so vsa usposabljanja v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

Najbolj obiskana usposabljanja so:

  • varstvo pred požarom,
  • evakuacija oseb iz objektov in začetno gašenje,
  • usposobljanje iz varnosti in zdravja pri delu, ter požarnega varstva,
  • termine za usposabljanje najdete na spletni strani podjetja – http://www.projekt-varnost.si/.