Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Posts Tagged ‘Gradbeništvo’

Gradbeništvo najnevarnejše področje dela

V gradbeništvu se dogaja največ delovnih nesreč, saj se delavci ali premalo zavarujejo ali ne upoštevajo delovnih razmer. Z gradbenimi projekti se sedaj srečujemo že po celi Sloveniji in velikokrat slišimo, da se je zgodila delovna nesreča (podrt oder, delavec padel iz strehe, ipd…).

Krivdo za nesrečo največkrat pripišejo delavcu ali umrlemu v nesreči –  mnogokrat povsem neupravičeno. Gradbeništvo je na splošno podobno adrenalinskim športom: delo na stolpnicah, viaduktih, ipd., kjer so delavci samo privezani za vrv in visijo s stolpnice medtem ko delajo 50m nad zemljo. Za varnost morajo poskrbeti investitorji, delodajalci oz. nadzorniki, ki morajo izpolniti vsak svoje obveznosti glede varnosti na gradbišču.

Delodajalci morajo delavce seznanjati o varnosti in varnostnih ukrepih pri delu na delovišču. Opozarjali naj bi na zaščitna sredstva, ki naj bi preprečevala, da se delavcu kaj zgodi. Zakonodajalec je sprejel predpise za varno delo na področju gradbeništva, ki obvezujejo investitorje, delodajalce in delavce k povečani skrbi za varnost. Delodajalec mora po predpisih usposabljati delavca tudi o nevarnostih pri delu in možnostih, kako lahko le-te tudi odpravi ali zmanjša na sprejemljivo raven tveganja. Investitor je dolžan zagotoviti izdelavo Varnostnega načrta za vsako delovišče, ter s ciljem preprečevanja nezgod pri delu imenovati Koordinatorja za varnost na gradbišču, tako pri izdelavi projektne dokumentacije, kot pri sami izvedbi del.

Delavci, ki izvajajo dela v gradbeništvu morajo imeti narejeno usposabljanje za varno delo in izpit, ki dokazuje da poznajo potek varnega dela, ter ukrepe s katerimi se lahko delo izvaja varno. Varstvo pri delu je ključnega pomena pri obvladovanju stroškov financiranja projekta, saj nezgode pri delu povzročijo večje finančne izdatke tako za investitorja kot za delodajalca pri katerem so se nezgode zgodile. Upoštevanje varstva pri delu je ključnega pomena za zadovoljstvo investitorja in izvajalcev.