Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Požarni red

Potrebujete požarni red ali druge storitve s tega področja?

Pokličite nas na 040 144 853 in uredili vam bomo vse potrebno! Več informacij pa je na voljo tudi na http://www.projekt-varnost.si/pozarna-varnost/

 

Zakonodaja na področju varstva pred požari predvideva, da ima vsak objekt (razen enostanovanjskih hiš) izdelan in sprejet Požarni red.Požarni red je dokument, v katerem so opisane lastnosti objekta, ki ga obravnava z gradbenega vidika. Za vsak objekt je potrebno izdelati tudi oceno požarne ogroženosti. Rezultat ocenjevanja nam je vodilo za vzpostavitev ukrepov v objektu s področja požarnega varstva. Ko imamo dobljeno vrednost ocene požarne ogroženosti se lahko lotimo izdelave Požarnega reda in njegovih prilog.

Obveznost prilog je različna glede na dobljeno stopnjo požarne ogroženost. Kljub temu, da smo naprimer dobili majhno stopnjo požarne ogroženosti  lahko vseeno izdelamo tudi tiste priloge, ki za nizko stopnjo požarne ogroženosti niso obvezne. S tem dvignemo nivo požarne varnosti na višji nivo, kot je zakonski minimum. V Požarnem redu je potrebno opredeliti  pravila obnašanja v objektu, glede na njegove lastnosti, vgrajeno opremo, dejavnost, ki se v njem izvaja, glede na lastnosti uporabnikov, ki ga uporabljajo.  Požarni red je dokument, ki naj bi se za objekt izdelal enkrat in bi veljal vsa leta življenjske dobe objekta.

Zavedati se je potrebno, da je Požarni red »živ« dokument, ki ga je potrebno večkrat prebrati, izpolnjevati njegovo vsebino z dogodki, ki se v objektu zgodijo in ga dopolnjevati z novimi dognanji na področju požarne varnosti. Vsak objekt je pred začetkom uporabe pridobil uporabno dovoljenje, kar pomeni, da se objekt lahko uporablja do konca njegove dobe. Kljub temu, da se običajno precej hitro zgodi, da ne ustreza sodobnim spoznanjem s področja požarne varnosti, ni zakonsko potrebno v takem objektu izvesti katerih koli gradbenih posegov, ki bi dvignili protipožarno ustreznost objekta na višjo raven. Prav zato je potrebno Požarni red večkrat ažurirati in vanj uvesti tiste organizacijske ukrepe, ki bi povečali požarno varnost v objektu.