Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Požarna varnost

Zakaj je potreben požarni red?
Požarni red potrebujemo takrat, ko uporabljamo objekt ali določene prostore kjer še ni določenih pravil in ukrepov, ki so potrebni, da je požarna varnost učinkovita.

 

Pokličite nas in pripravili vam bomo ugodno ponudbo: 040 144 853

 

Zakaj izbrati prav nas za izdelavo požarnega reda?

 • Naš tim je strokovno usposobljen na področju požarne varnosti.
 • Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje na področju požarne varnosti.
 • Smo vedno dosegljivi in redno sledimo novostim.
 • Za ceno storitve boste dobili vse kar potrebujete.
 • Cena bo določena na potrebah in velikosti vašega objekta.
 • Redno dobivamo pozitivne odzive naših strank.

Požarna varnost: Podrobnejše informacije
IZRAČUN ŠTEVILA GASILNIH APARATOV
Za vsak objekt lahko izdelamo izračun števila gasilnih aparatov. Število je odvisno od izračuna gasilnih enot.

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI
Kot lastnik oziroma upravitelj objekta potrebujete strokovno oceno požarne ogroženosti. Ocena požarne ogroženosti je nujno potrebna za dobro in kvalitetno izdelan požarni red. Požarna varnost objekta oziroma prostorov je lahko dobra le v primeru, ko je ocena požarne ogroženosti pravilno ugotovljena.

POŽARNI RED
Požarni red izdelamo za vse vrste objektov, za katere je dokument zakonodajno obvezen. Sem spadajo stanovanjski, poslovni in industrijski objekti. Vsako izdelavo požarnega reda izdelamo v skladu s pravilnikom o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/2007). Le dobro izdelan požarni red zagotavlja varno bivanje in uporabo vsakega objekta, z njim pa tudi določimo pravila varnega ravnanja prebivalcev oziroma uporabnikov objekta.

POŽARNI NAČRT

 • Požarni načrt je izris oziroma prikaz objekta ali posameznih prostorov na katerem so označene nevarnosti, sistemi, sredstva in naprave s katerimi preventivno ali aktivno ščitimo objet pred požarom. Z učinkovitimi sistemi, sredstvi in napravami zagotavljamo hitrejše in učinkovitejše gašenje požara.
 • Izvod podpisanega požarnega načrta mora lastnik ali upravitelj objekta izročiti tudi gasilski enoti, ki opravlja nujno gasilsko službo na kraju objekta. Požarni načrt lahko gasilska enota uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.
 • Požarni načrt je del požarnega reda, s tem dokumentom pa omogočamo požarno varnost uporabnikov ter samega objekta.
 • Požarni načrt se izdela le v primeru, ko ocenimo da je ocena požarne ogroženosti najmanj 3, kar pomeni srednjo požarno ogroženost. Požarni načrt se izdela tudi v primeru, ko je v objektu več kot 100 ljudi hkrati.

 

NAČRT EVAKUACIJE

 

 • Načrt evakuacije je izris oziroma prikaz poti znotraj objekta po katerih se lahko osebe varneje in bolj urejeno gibajo v primeru požara ali druge nevarnosti. V načrtu mora biti vrisan vsak prostor in evakuacijska pot, zbirna mesta, mesta kjer so nameščene naprave za gašenje ali druga oprema, ki pripomore k reševanju in varovanju ogroženih. Vrisane pa morajo biti tudi lokacije ročnih javljalnikov požara.
 • Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsakem prostoru, kjer se nahajajo oziroma zbirajo ljudje.
 • V hotelskih in drugih nastanitvenih objektih morajo biti prostori opremljeni tudi z navodili za ravnanje v primeru požara. Slednji morajo biti prevedeni v slovenski, angleški in nemški jezik.
 • Če uporablja isti objekt več lastnikov ali podnajemnikov se morajo medsebojni evakuacijski načrti tudi ujemati.

 

Comments are closed.