Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Ocena tveganja

Želite UGODNO izdelavo ocene tveganja?

Pokličite nas na 040 144 853 ali pošljite email na pisarna@projekt-varnost.si!

 

Ko se začnete ukvarjati z neko poslovno dejavnostjo je nujno, da poznate tveganja, ki so na tistih delovnih mestih s katerimi to dejavnost izvajate. Ocenjevanje tveganja izvaja strokovni delavec za varnost pri delu in izvajalec medicine dela. V postopku ocenjevanja tveganja je potrebno prepoznati in odkriti nevarnosti, odkriti kdo od posameznih delavcev je tem nevarnostim izpostavljen ter izvesti ocenjevanje.

Ocenjevanje se izvaja z različnimi metodami ocenjevanja tveganja, različnimi lestvicami, kjer je opredeljena različna stopnja tveganja. Pri vseh metodah ocenjevanja tveganja pa je potrebno to oceno pridobiti z upoštevanjem verjetnosti za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni  in bolezni povzročenih v zvezi z delom, ki je subjektivna ocena izdelovalca ocene tveganja.

Vsako izmed prej naštetih nevarnosti opredelimo tudi z resnostjo posamezne poškodbe ali poklicne bolezni. Ocena tveganja je hkrati produkt zgornjih dveh faktorjev, ki smo jih določili pri ocenjevanju. Produkt nam na podlagi odločitvene matrike pove, ali je tveganje, ki se na posameznem delovnem mestu pojavlja sprejemljiv ali ne. Če je tveganje ocenjeno za nesprejemljivo od nas terja odločitev o tem, kakšne ukrepe bomo uvedli, da bi se pri ponovnem ocenjevanju tveganja izračunal rezultat, pri katerem bi dobili sprejemljivo tveganje.

Čeprav je Ocena tveganja najprej pri delodajalcih razumljena kot nepotreben strošek, se marsikateri delodajalec zaredi z njo pridobljenih rezultatov odloči za spremembe tehnoloških postopkov, načinov dela in za druge izboljšave v delovnem okolju, ki nekatere takoj druge pa skozi čar prinesejo nižje stroške delodajalcu, s čimer mu povečajo konkurenčnost na trgu, izboljšajo delovno klimo, povečajo zadovoljstvo zaposlenih ter izgubo kapitala spremenijo v dobiček.

 

Želite UGODNO izdelavo ocene tveganja?

Pokličite nas na 040 144 853 ali pošljite email na pisarna@projekt-varnost.si!