Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Izpit

Želite opraviti izpit iz varnosti pri delu?

Pokličite nas na 040 144 853!

 

Zakonodaja s področja Varnosti pri delu nalaga delodajalcu, da mora svoje zaposlene usposabljati za varno delo na delovnih mestih, ki se pri delodajalcu nahajajo. Usposabljanje za varstvo pri delu in izpit izvajajo strokovni delavci za varstvo pri delu.

Del usposabljanja za varstvo pri delu je tudi izpit, kjer delavec dokaže, da svoje delovno mesto pozna, obvlada delovne operacije, pozna nevarnosti na delovnem mestu ter ukrepe, s katerimi se preprečuje da bi prišlo do zdravstvenih okvar, nezgod pri delu in posledično do izostankov z dela. Čeprav je periodičnost izobraževanje iz varstva pri delu in izpit v določenem segmentu vodstvenih struktur pri nekaterih slovenskih delodajalcih razumljena kot strošek, ki ni enkratne narave, je potrebno poudariti, da se pojavljajo vedno nova spoznanja, ki jih prinaša uporaba nove tehnologije, kot tudi vedno nove nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem okolju.

Zato je potrebno te nevarnosti stalno spremljati jih analizirati, vpeljevati nove ukrepe za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Tako je periodičnost usposabljanj za varstvo pri delu in izpit nuja, ki bi jo bilo potrebno v marsikaterem delovnem okolju izvajati precej pogosteje, kot je v zakonu predpisan najdaljši možni rok (2 leti). Prav tako imamo precej delovnih panog, kjer se delovišča spreminjajo, kar zahteva preverjanje znanja in usposobljenosti zaposlenih na krajše časovno obdobje – odvisno pač od narave dela. (naprimer gradbišča).

Pri večini tujih delodajalcev se izpit iz varstva pri delu opravlja na bistveno krajše časovno obdobje (tudi vsakomesečno). Usposabljanje in preverjanje znanja so v starejših kapitalističnih sistemih začeli vrednotiti kot investicijo in ne le kot strošek.

 

Želite opraviti izpit iz varnosti pri delu?

Pokličite nas na 040 144 853!