Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki se ga izda na strokovni podlagi predhodno opravljene ocene tveganja. Ocena tveganja je torej prav tako dokument s katerim se določi oziroma ugotovi nevarnosti in tveganja, ki lahko vplivajo na zaposlene. Ugotovi se kakšnim nevarnostim so izpostavljeni delavci, oceni se tveganje ter določi ali je tveganje sprejemljivo. Določi pa se tudi ukrepe, ki vplivajo na zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

 

Želite oceno tveganja in izjavo o varnosti?

Pokličite nas na 040 144 853 in zahtevajte ugodno ponudbo

 

 

Izjavo varnosti z oceno tveganja je potrebno dopolniti oziroma popraviti v primeru, ko obstoječi varstveni ukrepi niso več zadostni ali ustrezni. Dokumentacijo je potrebno popraviti tudi v primeru, ko se spremenijo podatki na osnovi katerih je bila ta izdelana, ter ko se pojavijo možnosti in načini za morebitno dopolnitev ocene tveganja.

 

Ob izjavi o varnosti z oceno tveganja pa je obvezno določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci izpolnjevati za opravljanje določenega dela. Strokovno oceno o zdravstvenem stanju kandidata oziroma zaposlenega poda izvajalec medicine dela. K oceni tveganja pa je delodajalec primoran priložiti tudi zapisnik o posvetovanju z delavci ali njihovimi predstavniki.

Leave a Reply