Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Archive for the ‘Varstvo pri delu’ Category

Varnost in zdravje pri delu

Kdaj je potrebno opraviti usposabljanje za varnost pri delu?

Usposabljanje je potrebno opraviti ob vsaki novi zaposlitvi oziroma sklenitvi novega delovnega razmerja. Delavci morajo opraviti izpit iz varstva pri delu tudi ob vsaki spremembi, ki se pojavi na delovnem mestu, torej ob prerazporeditvi na drugačno delovno mesto, uvajanju novih tehnologij, delovnih sredstev ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na varnost pri delu.

 

Zakaj smo najboljša izbira za usposabljane vaših delavcev za varnost pri delu?

Za področje varnost pri delu je naš tim strokovno usposobljen, odlikujejo pa nas tudi dolgoletne izkušnje ter zadovoljstvo naših strank. Smo izjemno prilagodljivi, saj vaši delavci opravijo teoretični in praktični preizkus kar na delovnem mestu. Prilagodimo se tudi različnim posebnostim delovnega mesta, smo cenovno ugodni, zanesljivi in vestni pri opravljanju svojega dela.

 

Podrobnejše informacije o varnosti pri delu

Delodajalec mora za vsa delovna mesta kjer je možnost poškodb in tveganje za zdravstvene okvare večje, zagotoviti obvezne preizkuse s katerimi se določi stopnjo usposobljenosti za varno opravljanje delovnih nalog. Preizkuse usposobljenosti za varno delo se določi v oceni tveganja, katero opravi izvajalec izjave o varnosti z oceno tveganja. Preverjanje znanja delavcev je potrebno izvesti v obdobju, ki je krajše od dveh let, usposobiti pa je potrebno vse delavce ne glede na vrsto zaposlitvene pogodbe. Usposabljanje je tako nujno za delavce, tudi tiste ki delajo preko agencij za zaposlovanje, študentskih servisov, delavce, ki so zaposleni za določen čas, delavce, ki opravljajo honorarno delo, sezonsko delo in druge zaposlitve.