Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Archive for the ‘Varstvo pri delu’ Category

Varstvo pri delu

Ko vodite podjetje, ste njegov lastnik ali odgovorna oseba imate poleg ostalih prednosti, ki jih prinaša samostojno vodenje tudi željo po poslovanju z dobičkom. Na začetku enaindvajsetega stoletja poslovne šole v Sloveniji učijo, da je potrebno pri poslovanju nižati stroške. Med te stroške sodijo tudi stroški za varnost pri delu. Ti stroški so:

  • zaposlitev strokovne osebe za varnost pri delu,
  • izdelava dokumentacije in strokovnih ocen s področja varstva pri delu,
  • usposabljanje delavcev,
  • ocenjevanje delovnih operacij in pogojev dela, nakup osebne varovalne opreme, ki jo delavci pri svojem delu uporabljajo,
  • preverjanje zdravstvenega stanja delavcev na zdravstvenih pregledih,
  • investiranje v boljše tehnologije, ki so za delavca manj obremenjujoče,
  • zagotovitev prostorov za sprostitev v delovnem okolju, namestitev čajne kuhinje ali avtomata z osvežilnimi pijačami

Torej imate možnost, da poskušate stroške za varnost pri delu zmanjšati. To lahko naredite na način, da izberete najcenejšo možnost, ki jo trg ponuja. To pomeni, da ne zaposlite svojega strokovnega delavca, temveč da najamete zunanjo strokovno službo, ki bo za vas opravljala strokovne naloge s področja varstva pri delu in izvajate le tiste obveznosti, ki jih od vas zahteva zakonodaja.

Lahko pa koncept varstva pri delu izvajate tudi na drug način, ki je v nasprotju z doktrino prej omenjenih poslovnih šol. Dobiček lahko dosežete tudi na drug način. Skrivnost je v tem, da dvignemo prihodke. Tako lahko tudi več denarja v podjetju namenimo za varstvo pri delu, kar bo prineslo višjo produktivnost in posledično višji dobiček v podjetju.

V sklopu izdelave strokovnih podlag za izjavo o varnosti pri delu, vam nudimo različne možnosti, in sicer so cene oblikovane glede na število delavcev v podjetju Projekt varnost d.o.o.. Cena za prvo delovno mesto je nekoliko višja, in sicer znaša 146,40 evrov.

POMEMBNO: Bolj ugodni pogoji za delo bodo povečali produktivnost vaših zaposlenih in vam posledično prinesli VEČJI DOBIČEK!

 

Pokličite nas za točno ponudbo

040 144 853

 

Cena naslednjega delovnega mesta pa se zmanjša točno za polovico vrednosti prvega delovnega mesta, torej znaša 73,20 evrov, za vsako naslednje delovno mesto pa se cena zniža še za dodatnih 12,20 evrov.

 

Pokličite nas za točno ponudbo

040 144 853

 

Cena za usposabljanje delavcev iz varnosti pri delu in varstva pred požarom se obračunava glede na število delavcev, zato se pri večjem številu udeležencev lahko odločite za ponudbo, ki zajema 20 delavcev, zato je tudi cena temu primerno nižja. Cena za usposabljanje enega delavca tako stane 29,00 evrov, medtem ko vas bo cena 20 članskega kolektiva stala 490,00 evrov.