Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

Varstvo pri delu

Za vse v zvezi s področjem varnosti pri delu nas pokličite 040 144 853, pošljite email na pisarna@projekt-varnost.si ali nas obiščite na http://www.projekt-varnost.si/!

 

Ko vodite podjetje, ste njegov lastnik ali odgovorna oseba imate poleg ostalih prednosti, ki jih prinaša samostojno vodenje tudi željo po poslovanju z dobičkom. Na začetku enaindvajsetega stoletja poslovne šole v Sloveniji učijo, da je potrebno pri poslovanju nižati stroške. Med te stroške sodijo tudi stroški za varnost pri delu. Ti stroški so:

  • zaposlitev strokovne osebe za varnost pri delu,
  • izdelava dokumentacije in strokovnih ocen s področja varstva pri delu,
  • usposabljanje delavcev,
  • ocenjevanje delovnih operacij in pogojev dela, nakup osebne varovalne opreme, ki jo delavci pri svojem delu uporabljajo,
  • preverjanje zdravstvenega stanja delavcev na zdravstvenih pregledih,
  • investiranje v boljše tehnologije, ki so za delavca manj obremenjujoče,
  • zagotovitev prostorov za sprostitev v delovnem okolju, namestitev čajne kuhinje ali avtomata z osvežilnimi pijačami

Torej imate možnost, da poskušate stroške za varnost pri delu zmanjšati. To lahko naredite na način, da izberete najcenejšo možnost, ki jo trg ponuja. To pomeni, da ne zaposlite svojega strokovnega delavca, temveč da najamete zunanjo strokovno službo, ki bo za vas opravljala strokovne naloge s področja varstva pri delu in izvajate le tiste obveznosti, ki jih od vas zahteva zakonodaja

Lahko pa koncept varstva pri delu izvajate tudi na drug način, ki je v nasprotju z doktrino prej omenjenih poslovnih šol. Dobiček lahko dosežete tudi na drug način (ki se ga v Sloveniji v letu 2013 še ne zavedamo). Skrivnost je v tem, da dvignemo prihodke. Tako lahko tudi več denarja v podjetju namenimo za varstvo pri delu, kar bo prineslo višjo produktivnost in posledično višji dobiček v podjetju.

 

POMEMBNO: Bolj ugodni pogoji za delo bodo povečali produktivnost vaših zaposlenih in vam posledično prinesli VEČJI DOBIČEK!

Za varnost pri delu in vse v zvezi s tem področjem nas pokličite 040 144 853 ali pošljite email na pisarna@projekt-varnost.si!

Pri vsakem delu, še predvsem pa, ko za nekim delom stoji vaše podjetje, je pomembno, da poskrbite za varnost vseh vaših zaposlenih in tudi za čim bolj ugodne pogoje za delo. Skozi izobraževanje varnosti pri delu vas bomo naučili kako odreagirati v kakšnem od nevarnih položajev, v katerih se lahko znajdete, takrat ko to najmanj pričakujete, prav tako pa bomo pregledali delovna mesta v vašem podjetju in z uporabnimi nasveti čim bolj omejili možnost, da pride do nesreče, poškodb, bolezni …

Če se na delovnem mestu dobro in varno počutimo, tudi delo opravljamo z večjih zagonom, zato je pomembno da smo pripravljeni in ustrezno izobraženi, tako, da lahko svoje delo opravljamo kar se da kvalitetno ter čim bolj produktivne pogoje omogočimo tudi drugim zaposlenim.